產品橫幅

Câu lạc bộ Thương mại KUBET Việt Nam: Chiến trường cấp một thúc đẩy FinTech Việt Nam

Câu lạc bộ Thương mại KUBET Việt Nam: Chiến trường cấp một thúc đẩy FinTech Việt Nam

商品簡介
Thương mại KUBET Việt Nam, Câu lạc bộ tài chính KUBET, FinTech Việt Nam

0元

0  元

Câu lạc bộ Thương mại KUBET Việt Nam là tổ chức phi lợi nhuận tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực FinTech tại Việt Nam. Câu lạc bộ được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của FinTech Việt Nam thông qua các hoạt động như:

Hỗ trợ các doanh nghiệp FinTech: Câu lạc bộ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn, đào tạo, kết nối với nhà đầu tư, v.v. cho các doanh nghiệp FinTech Việt Nam.
Nghiên cứu và phát triển: Câu lạc bộ thực hiện các nghiên cứu về FinTech và đề xuất các giải pháp cho Chính phủ Việt Nam.
Nâng cao nhận thức: Câu lạc bộ tổ chức các hội thảo, hội nghị và các hoạt động truyền thông khác để nâng cao nhận thức của cộng đồng về FinTech.
Câu lạc bộ Thương mại KUBET Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của FinTech Việt Nam

相關產品

Sự gắn kết mạnh mẽ nhất của fanclub bóng rổ mang tên hạnh phúc

Sự gắn kết mạnh mẽ nhất của fanclub bóng rổ mang tên hạnh phúc

KUBET Health

Đổi bài tập lấy tiền ăn ở Singapore

Đổi bài tập lấy tiền ăn ở Singapore

KUBET Health

Một điều không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư đúng đắn

Một điều không thể bỏ qua đối với các nhà đầu tư đúng đắn

KUBET Health

Nụ cười là lý do tôi luyện tập mỗi ngày. ─"Sharapova dũng cảm tiến về phía trước"

Nụ cười là lý do tôi luyện tập mỗi ngày. ─"Sharapova dũng cảm tiến về phía trước"

KUBET Health

Chúng ta thực sự không thể là cô ấy được. Dù không